Egyedülálló képzést indít a Műszaki Pedagógia Tanszék

BME körkép 2022.04.13. frissítve Kancz Flóra
Fotó: Péntek Lili

2022 szeptemberében indul a kétféléves, nappali munkarendű mérnök- és közgazdásztanárképzés, mellyel mestertanulmányaink alatt párhuzamosan szerezhetünk két diplomát úgy, hogy közben állami félévet is spórolunk. A szak egy év alatt olyan tudásanyagot ad át, melyet mind magánemberként, mind munkavállalóként hasznosítani tudunk. A képzés részleteiről Dr. Tóth Péter tanszékvezető és Békefi Teodóra tanszéki munkatárs mesélt.

 

Mit kell tudni erről az újfajta képzésről?

Dr. Tóth Péter: A Műszaki Pedagógia Tanszék szeptemberben indítja el nappali munkarendű, szakmai tanárképzését, melynek különlegessége abban rejlik, hogy nem használ el további állami féléveket, valamint külön Felvi.hu-s jelentkezést sem igényel. A mindössze egy év alatt teljesíthető szakot az államilag finanszírozott formában tanuló, BME-s diákok a már meglévő mesterképzésükkel párhuzamosan folytathatják, mellyel a mesterszak négy féléve alatt két diplomát is szerezhetnek.

 

Kik jelentkezhetnek?

Dr. T. P.: Olyan mesterszakos hallgatók jelentkezését várjuk, akik most szeretnék elkezdeni, vagy már folytatják mérnöki vagy közgazdász tanulmányaikat. Mivel a képzés egy évig tart, ezért keresztfélévesek is elvégezhetik.

 

Hogyan és meddig lehet jelentkezni?

Békefi Teodóra: Április 29.-éig lehet benyújtani a megfelelő iratokat; nem kell a Felvi.hu-n regisztrálni, a hallgatók a Műszaki Pedagógia Tanszéken jelentkezhetnek. 

 

Hogy zajlik a felvételi eljárás?

B. T.: Az érdeklődő hallgatóknak az alapképzésen szerzett diplomát, a neptunos leckekönyvet, illetve egy motivációs levelet kell benyújtaniuk. A folyamatot májusban egy meghallgatás követi, ahol olyan, kifejezetten jó hangulatú beszélgetésekre számítunk, melyekből jobban megismerhetjük a hallgatókat. Az itt kiválasztott tanulók névsorát összesítjük, majd az Oktatási Hivatal felé továbbítjuk, ahol megtörténik a szakmai pedagógusképzésre való regisztráció.

 

Mennyiben tér el a képzés a hagyományos mesterszakoktól?

Dr. T. P.: A szakmai pedagógusképzés egyéves időtartama alatt 60 kreditet kell teljesíteni. A tartalmában pedagógiai, pszichológiai és elméleti tantárgyak mellett erős a gyakorlatorientáltság. A hallgatónak mikrotanításokat kell tartani, majd diplomamunkát írni, melyben mindenkit saját mentora segít majd. Könnyebbség lehet, hogy a dolgozat témaköre kapcsolódhat azon területhez, mellyel a hallgató párhuzamos mesterszakján foglalkozik. A záróvizsga menete ugyanúgy zajlik, mint más képzéseken, ám csak abban az esetben lehet rá jelentkezni, ha a hallgató már letette a mérnöki vagy közgazdász záróvizsgáját

 

Mennyire látják megterhelőnek a szakot annak tükrében, hogy párhuzamosan kell végezni, illetve sokan mellette dolgoznak is?

B. T.: Természetesen figyelembe vesszük a hallgatói sajátosságokat; a párhuzamos tanulmányok okán rugalmasak vagyunk, és segítjük a hallgatót abban, hogy a képzés ne egy plusz küszöb, hanem egy lehetőség legyen számukra. Az elméleti órák száma összeegyeztethető más szakokkal, a tanítási gyakorlatot pedig mindenki saját időbeosztása és preferenciája mentén alakítja ki. Úgy gondolom a közgazdász és mérnökhallgatók profitálni tudnak a nálunk megszerzett tudásból, sőt a pedagógiai és tanulásmódszertani ismeretek elsajátítása megkönnyítheti mesterszintű tanulmányaikat; van annyi nyeresége a szak elvégzésének, hogy megérje több energiát belefektetni.

 

A megszerzett diploma a mesterképzések mely kategóriájába tartozik?

Dr. T. P.: Ezen szakkal a Master of Education (MEd) fokozatot lehet elérni, mely az oktatásban való mester szintű jártasságot hangsúlyozza. A képesítés az MSc diploma mellé társulva sokrétű munkalehetőséget kínál.

 

Hol tudják kamatoztatni a hallgatók a szakon megszerzett kompetenciákat?

Dr. T. P.: A megszerzett tudást nem csak doktoranduszként, szakmai pedagógusként vagy egyetemi oktatóként lehet felhasználni; a képzés a csapatban való együttműködést, az interperszonális-, problémamegoldó- és kommunikációs képességeket erősíti, mely soft skillek fejlesztése jó néhány szak esetében nem prioritás. A képzésünkben részt vevőnek nem kell feltétlenül tanárként elhelyezkednie; a megszerzett kompetenciákat a mérnöki vagy a közgazdász területen végzett munkája során is tudja kamatoztatni. Additív érték továbbá, az emberekkel való bánásmód elsajátítása. Az élet minden területén emberekkel vagyunk kapcsolatban; szülőként nevelnünk kell gyermekeinket, a munkatársakkal, beosztottakkal szót kell értenünk, és el kell fogadtatnunk velük magunkat. Mindezen túl, a vállalatok továbbképzései és humánerőforrás-fejlesztései során olyan embereket keresnek, akiknek már van efféle előzetes ismeretük. A szakképzés világa nem szűkíthető le csak a szakközépiskolákra, technikumokra; a különböző vállalatok átképzései mind megfelelő felkészültségű embert igényelnek, melyre a pedagógusképzés rendkívül jól predesztinálja a hallgatókat. 

 

A szak szimpatikus óráit szabadon választható tárgyként fel tudják venni azok is, akiket maga a képzés nem érdekel?

Dr. T. P.: Igen, bárki felveheti őket, ám azoknak, akik már a BSc tanulmányaik során eldöntik, hogy nálunk szeretnének tanulni, és ez idő alatt elvégeznek a képzésünk óráiból 10 kreditet, beszámítjuk a már elvégzett krediteket mesterképzésük elején, melyeket a későbbiekben már nem kell teljesíteniük. Ám ez csak akkor lehetséges, ha az alapképzés kötelező 210 kreditén felül teljesítik ezen órákat. 

 

Milyen szakterületekről érkező oktatók tanítanak a képzésen?

Dr. T. P.: Háromféle doktori végzettséggel rendelkező oktatók: mérnöki vagy közgazdász, neveléstudományi, valamint pszichológiai fokozatot elért, közöttük több habilitált-, egyetemi docens tevékenykedik a tanszéken, a gyakorlatok során pedig mentortanárok foglalkoznak a hallgatókkal. 

 

Más egyetemről lehet jelentkezni?

Dr. T. P.: Igen, de az már Felvi.hu regisztrációval történik. Csak BME-s hallgatói jogviszonyban lévő tanulókat tudunk a saját képzésünkhöz hozzárendelni. Ettől függetlenül lehetőséget biztosítunk más egyetemek hallgatóinak is, akik a szokásos felvételi eljáráson keresztül tudnak jelentkezni.

 

A képzésről bővebb információkat a következő oldalakon találtok:

Honlap: www.mpt.bme.hu

Facebook: https://www.facebook.com/bmemuszped/

 

Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken keresztül tudtok:

Felvételi érdeklődés e-mail: mpt.felveteli@gtk.bme.hu

Felvételi érdeklődés telefonszám: 06-1-463-1695 (Békefi Teodóra)