Útmutató a XXI. század emberének

Magazin 2022.09.16. Jónás Dávid
A káosz és a rend egy nehezen megfogható páros. Milyen régre nyúlnak vissza ezek a jelentések, és hogyan foglalják el helyüket a modern ember életében. Milyen veszélyeket és lehetőségeket hordoznak magukkal? Miként hozhatunk egyensúlyt rend és káosz között? Hogyan szilárdíthatjuk meg a rendet a mindennapi életünkben, és kerülhetjük el a káoszt? 

 

Ez a központi kérdése Dr. Jordan B. Peterson könyvének, amely a 12 szabály az élethez címet viseli. A szerző kanadai klinikai pszichológus, a torontói egyetem volt professzora. Beszélgetős műsorokból ismerhető karakán fellépése, és a határozott kiállás azon dolgok mellett, amikben őszintén hisz. Beszédstílusa általában higgadt és lágy, olykor azonban provokatív. Ez a többszínűség könyvében is remekül érzékelhető. 

A szerző szerint a legfontosabb tennivaló, mind egyéni és társadalmi szinten, a káosz elkerülése és a rend megteremtése, ám óva int az abszolút rendtől, és ezért foglalkozik a diktatúrák szörnyűségeivel. Ehhez a célhoz nyújt 12 egyszerű, könnyen kézzel fogható, ám átütő erejű szabályt az olvasó számára. Ezekhez a szabályokhoz tartozó fejezetekben rendkívül sokrétűen mesél. Erősen táplálkozik saját életének tapasztalataiból, szülővárosából, egyetemi tanításából, pszichológusi munkájából vagy akár saját gyermekeivel szerzett tapasztalataiból. Merít az ősi idők kulturális és vallásos tudásából, elsődlegesen a Szentírásra hagyatkozva, de megjelennek benne az ókori egyiptomi istenek is. Mikor a káosz és rend archetipikus férfi és női megfeleltetéséről értekezik, visszanyúl az Édenkert történetéig, és huzamosabban tárgyalja azt, egész új szemszögből vizsgálva. A vallások mellett azonban támaszkodik a modern filozófia gondolataira, és pszichológia eredményeire. Hivatkozik Carl Gustav Jungra, Sigmund Freudra, Friedrich Nietzschére, valamint számtalan kutatásra és tanulmányra, alátámasztva állításait, valamint a világirodalom kiemelkedő alkotóit is felhozza: Dosztojevszkijtől Orwellig számos szerző alkotásait alapul véve. 

A könyv a híressé vált homár analógiával indít. Dr. Peterson a homárok viselkedésével, párzási harcával és szokásain keresztül próbálja megismertetni velünk a dominancia hierarchia fogalmát és működését. Ehhez segítségül hívja az evolúciós biológiát. Ezután párhuzamot von a homárok között kialakuló, dominanciára épülő társadalmi hierarchia és az emberi társadalom között, egyéni és társas szinten egyaránt, az eredmény pedig rendkívül érdekfeszítő. 

Egy másik sarkalatos pontja a könyvnek a gyereknevelés. Ennek több fejezetet is szentel a szerző. Gyerekneveléssel kapcsolatos elképzelései és gyakorlati megvalósításai olykor meglephetik az olvasót, akár könnyen ellenszenvet is válthat ki. Ezekben a részekben ütközik ki talán legerőteljesebben a szerző megosztó stílusa, provokatív, olykor bántó kijelentései, és úgy általában a sokszínűsége. Nézőpontjai elsőre könnyen szélsőségesnek tűnhetnek, ám az esetek nagy részében erősen kompromisszumképes megoldásokat ajánl és alkalmaz. 

Meg kell említeni, hogy a könyv nem a legegyszerűbb olvasmány. Az írás sokszor filozofikus mélységekbe nyúlik. Értekezik a szabadságról, kalandról, örömről, igazságról, felelősségről, halálról, de ez ne tántorítson el senkit! A szerző mindent megtesz azért, hogy a könyve befogadható legyen, és ne igényeljen komoly előtudást. Stílusában rendkívül humoros és könnyed, ami ellazítja az olvasót és segíti tovább haladni a nehéz témák esetén is. Személyes történetei emberközelivé teszik az elvontabb gondolatokat is, lehetővé téve az olvasónak, hogy egyértelműen értse a mű üzenetét. A könyvnek formáló hatása van. Akár egyetértünk a szerző véleményével, akár merően mást gondolunk, az biztos, hogy gondolatokat fog ébreszteni az olvasóban, nem is keveset. E könyv végig olvasása egy utazás, ami segíthet az olvasónak abban, hogy tudatosabban és tisztábban lássa a világot, felkeltse az érdeklődését olyan dolgok iránt, amik eddig messze az érdeklődési körén kívül estek. Az pedig, hogy végül megfogadjuk a 12 tanács valamelyikét, vagy esetleg mindegyikét, már az olvasóra van bízva.