Új képzési forma az Építőkaron

BME körkép 2023.03.24. Gosztola Ágnes
A BME-n sokáig elképzelhetetlen volt a levelező oktatás, a rendszer hosszú évtizedeken keresztül ellenállt. Csak nagyon kevés kivétellel indítottak nem nappali munkarendű képzést, azt is csak a GTK-n. Holott a piaci igény egyre nőtt mind a jól képzett, mind a hamar elérhető munkaerőre. Az Építőmérnöki kar elsőként enged a nyomásnak.

 

Szó sincs arról, hogy most már tömegével jelennének meg a nappali mellett a levelező szakok is a BME-n, egyelőre a GTK-n kívül csak az ÉMK-n indul ilyen formában képzés, ott is csak az infrastruktúra-építőmérnöki MSc. A kar a hivatalos Facebook oldalán egy bejegyzésben osztotta meg a hírt az új, levelező formában induló képzésről, amit a munkaerőpiac és a pályakezdő karrier igények kielégítésével indokoltak. 

Az utóbbi évek egy másik nagy újdonsága, fejlesztése, hogy már nem csak a szerkezet-építőmérnöki mesterképzés, hanem a többi MSc is elérhető a karon angol nyelven. A most szeptemberben debütáló levelező képzés egyelőre csak magyar nyelven érhető el a Felvi.hu tájékoztatója szerint. Ugyanakkor a Facebook-os ismertető szerint azon hallgatók, akik a levelezőre nyernek felvételt, nekik lehetőségük van az angol nyelvű, nappali képzési formában hirdetett órákat is látogatni. 

Az előzetes elképzelések szerint a hallgatók az összesen 3 féléves képzés első 2 félévében szemeszterenként 7×2 napon vesznek részt kontaktórán, amik jelenléti formában zajlanak az egyetem épületeiben. A diploma megírására lehetőség van cégeknél, a konzultációk pedig már nem minden esetben igényelnek személyes jelenlétet.

A kar vezetőségének álláspontja hosszú éveken keresztül változatlan volt azt illetően, hogy megfelelő minőségben csak jelenléti, nappali munkarendben tudják leadni a tananyagot. Azzal azonban tisztában voltak, hogy sokan már a mesterképzés mellett dolgoznak, így ezen hallgatók dolgát már korábban is több intézkedéssel igyekeztek megkönnyíteni. Ezt célozta az, hogy az MSc képzés tárgyai nem egymásra épültek, egytől egyig előkövetelmény nélküliek, valamint az is, hogy az órarend a lehetőségekhez mérten tömbösített volt. 

A mostani változtatást is inkább a piac és a szabályozások változása idézte elő, mintsem a tényleges elhatározás, hogy ezentúl tömegével lesznek levelező képzések a BME-n. Korábban ugyanis alapképzésen szerzett diplomával 5 év után lehetett tervezői jogosultságot szerezni többek között Közlekedési építmények tervezési és Vízgazdálkodási építmények tervezési szakterületeken is. A 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet tavaly áprilisban életbe lépett módosítása után azonban BSc végzettséggel ezen területeken már csak 8 év után jár tervezési jogosultság. A mesterképzésen végzett infrastruktúra-építőmérnökök változatlanul 3 év szakmában eltöltött év után jutnak hozzá ezen jogosultsághoz. 

A korábban érvényben lévő rendelet határozottan nem mozdította előre a fiatal mérnököket, hogy a mesterképzés keretében folytassák tanulmányaikat. Ugyanis sokan úgy álltak hozzá, hogy lényegében ugyanannyi idő alatt szerzik meg a jogosultságok, csak míg az egyiknél pénzt keresnek abban a 2 évben, addig a másiknál az iskolapadot koptatják. Akinek mégis fontos volt a mesterképzés, közülük sokan választották a győri Széchenyi István Egyetemet, ahol eddig az országban egyedülálló módon volt elérhető levelező munkarendben az infrastruktúra-építőmérnök mesterképzés. 

A mostani változás remélhetőleg sokakat a BME-n tart majd ahelyett, hogy a konkurenciát választanák. Vagy csak úgy általában többeket sarkall majd arra, hogy folytassák tanulmányaikat, és elmélyítsék az alapképzésen szerzett ismereteiket.