Külföldi mobilitás – nem csak Erasmus-szal!

Kapun Kívül 2023.03.29. Pődör Gergő

Március 17-én a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága saját honlapján tette közzé a 2023/2024-es tanévre vonatkozó Erasmus pályázat eredményeit. A 8 karról összesen több mint 400 hallgató várta, sikeresen pályázott-e valamelyik külföldi oktatási intézménybe. Bár az Erasmus töretlenül a legnépszerűbb nemzetközi mobilitási programok egyike, számos más lehetőség is nyitott BME-n belül és kívül egyaránt, ha külföldi tanulásban, szakmai gyakorlatban, kutatásban vagy egyszerűen „csak” egy nemzetközi kalandban gondolkodunk.

Ha nem az Erasmus-szal, akkor mással

Az Erasmus félév kétségkívül nagy döntés, hiszen nemcsak életre szóló kalanddal kecsegtet, de a kinn tartózkodás alatt gondoskodni kell a megélhetésről, lakhatásról, élelmiszerről, pontosabban az önálló élet megszervezéséről. Egy ilyen élmény előre megtapasztalásához jó lehetőséget kínál az ATHENS program, melyben a Műegyetem is részt vesz. A tanévente kétszer, márciusra és novemberre meghirdetett egyhetes mobilitás alatt a BME-vel szerződött külföldi egyetemeken lehet előadásokat hallgatni, minimálisan megtapasztalni a partnerintézmény és a fogadó ország kultúráját, mindennapjait. A kiutazáshoz sajnos nem tartozik ösztöndíj, az utazás és szállás költségeit mind egyénileg kell viselni. A kinn hallgatott – és elvégzett – órákat azonban ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) kredittel honorálják, amik az itthoni is alkalmazott európai keretrendszer szerint beszámítanak a tanulmányokba. Nem mellesleg az egyhetes mobilitás alatt lehetőség nyílik kitapasztalni, hogy egy hosszabb külföldi tanulmányi út megfelel-e a saját képességeinknek, elvárásainknak.

Szakmai gyakorlat végzésére, illetve tudományos munka folytatására szintén különböző programok állnak rendelkezésre. A CEEPUS (Central European Exchange Program for University Studies) például a tanulmányok mellett a közös kutatásra, doktori programok kialakítására helyezi a hangsúlyt a közép-európai régióban és a Nyugat-Balkánon. A további bi- vagy multilaterális megállapodásokon nyugvó programról és a lehetőségekről a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatósága weboldalán található bővebb információ.

Európa határain túlra

Az Unió, de maga a kontinens szintén rengeteg tanulmányi lehetőséget nyújt, melyekben a kölcsönös egyezmények és szerződések miatt könnyen részt lehet venni. Az Erasmus+-hoz hasonlóan azonban Európán kívülre is vezethet a tanulmányi vagy szakmai mobilitás, melyekhez már egyenlően igényelhető támogatás, ösztöndíj. A BME kínálatában jelenleg 12 állam meghatározott egyetemeire lehet ilyen módon jelentkezni: Ausztrália, Azerbajdzsán, Brazília, Dél-Korea, Hong Kong, Japán, Jordánia, Mexikó, Pápua Új-Guinea, Szingapúr, Tajvan és Vietnám. Egyértelmű, hogy a Magyarországtól távol eső desztinációk drágábbak is lehetnek európai társaiknál, azonban az elnyert helyhez jár utazási támogatás, amely megkönnyíti a ki- és hazarepülést.

Az Európán kívüli részképzés esetén gyakran kell számolni a magyarországi tanulmányok csúszásával. Ennek oka, hogy a partnerintézmények kreditrendszere nem feltétlen egyezik meg az unióban egységesen alkalmazott ECTS-beosztással, ezért a kinn teljesített tárgyak csak nehezen fogadtathatóak el a BME rendszerében.

Házhoz jön a lehetőség

Azonban nemcsak intézményi keretek között lehet külföldi tapasztalatot szerezni. A világ számos szervezete, diákmunka-ügynöksége kínál programokat akár már középiskolától, a fő fókuszcsoport mégis az egyetemisták. Ilyen lehetőség például a BME-n is gyakran kiplakátolt Camp Leaders program, mellyel USA-beli ifjúsági táborokba keresnek vezetőket. Na nem rögvest táborvezetőket, hanem az alattuk dolgozó kiegészítő munkatársakat, akik biztosítják a tábor működését és a résztvevők biztonságát. A felelősség mégis nagy, cserébe a szervezet oldala ellátást (szállás, étkezés, fizetés) ígér az amerikai angol hatékony megtanulása mellett.

És kicsit visszatérve az intézményi közeghez, azonban a BME-n túlra. Sok európai országban ingyenesen lehet a felsőoktatásban tanulni, amennyiben uniós és/vagy schengeni állampolgárok vagyunk. Ilyen opciót biztosít például Ausztria, Németország és Dánia. Ebbe belevágni azonban nagyobb falat lehet egy átlagos mobilitásnál, mert gyakran önállóan kell eligazodni a választott ország bürokratikus rendszerében és beszerezni időben a megfelelő igazolásokat, dokumentumokat.