CoARA – globális figyelem a kutatói teljesítményértékelésen

BME körkép 2023.09.26. Nagy Klaudia

Egyetemünk csatlakozott a CoARA (Coalition for Advancing Research Assessment) egyezményhez, melynek célja a kutatói teljesítményértékelés új módszerének kidolgozása. Az egyezményt 2023. szeptember 11-ig 537 szervezet írta alá, köztük a BME is.

A kutatói teljesítményértékelés reformjáról szóló megállapodás kidolgozásának folyamata 2022 januárjában kezdődött több mint 40 ország 350 szervezetének részvételével. Az egyezményhez folyamatosan csatlakoznak a világ minden tájáról állami és magán kutatásfinanszírozók, egyetemek, kutatóközpontok, intézetek és infrastruktúrák, nemzeti és regionális hatóságok, akkreditációs és értékelő ügynökségek, kutatói társaságok és szövetségek, valamint más releváns szervezetek.

A CoARA közös irányt határoz meg a kutatók és a kutatást végző szervezetek értékelési gyakorlatában, melynek köszönhetően maximalizálja a kutatás színvonalát. Fontos szempont, hogy az értékelés elsősorban minőségi megítélésen alapuljon. Egy befogadó és együttműködő közösség kialakítása a cél, ahol egy magasabb színvonalú, hatékonyabb és inkluzívabb kutatási rendszer kiépítésén dolgoznak. Lehetőséget kínál kísérleti projektek, módszerek és eszközök kidolgozásához. Támogatja a közös, kritikai gondolkodást és a kölcsönös tanulást a szervezetek autonómiájának teljes körű tiszteletben tartása mellett.

A megállapodás tartalmazza a reformok elveit, kötelezettségvállalásait és időkeretét, valamint meghatározza a változások végrehajtásában együttműködni hajlandó szervezetek koalíciójának alapelveit.

A kötelezettségvállalások

  1. Ismerje el a kutatáshoz való hozzájárulás és a kutatásban való karrierlehetőségek sokféleségét, összhangban a kutatás szükségleteivel és jellegével
  2. A teljesítményértékelés elsősorban minőségi értékelésen alapul, amelynek központi eleme a szakértői értékelés, amelyet kvantitatív mutatók felelősségteljes használata támogat
  3. Hagyjon fel a folyóirat- és publikációalapú mérőszámok nem megfelelő felhasználásával a kutatásértékelésben, különös tekintettel a Journal Impact Factor (JIF) és a h-index nem megfelelő használatára
  4. Kerülje a kutatóhelyek rangsorolásának használatát a kutatás értékelése során
  5. Különítsen el forrásokat a kutatásértékelés reformjára, amennyiben ez szükséges 
  6. A teljesítményértékelési feltételek, eszközök és folyamatok felülvizsgálata és fejlesztése
  7. Felhívja a figyelmet a reformra, átlátható kommunikációt, iránymutatást és képzést biztosít az értékelési kritériumokról és folyamatokról, valamint azok használatáról
  8. Gyakorlatok és tapasztalatok cseréje a szövetségen belüli és kívüli kölcsönös tanulás lehetővé tétele érdekében
  9. Az elvek betartása és a kötelezettségvállalások végrehajtása terén elért eredmények közlése
  10. Értékelje a gyakorlatokat, ismérveket és eszközöket szilárd bizonyítékok és a kutatás legkorszerűbb állása alapján, és tegye nyíltan hozzáférhetővé az adatokat bizonyítékgyűjtés és kutatás céljából

 

Forrás: https://coara.eu/