Tervezz okosan!

Magazin 2023.12.04. László-Kun Gábor
Célokat kitűzni mindennapi tevékenységünk része, ám sokan tévesen gondolják, hogy ez könnyű feladat. A valóság az, hogy mind a személyes, mind az üzleti területen gyakran elveszítjük a lendületet, és félúton már nem emlékszünk, hova indultunk és miért. Az ok egyszerű: céljaink gyakran homályos elképzelések, amelyek csak részben vagy egyáltalán nincsenek definiálva. Ebben a kihívásban segít a SMART módszer, amely 5 egyszerű lépésben kínál segítséget az ideális és valóban hatékony célok meghatározásához. 

 

A SMART kifejezés, amelynek jelentése eredetileg “okos”, ebben az esetben egy mozaikszó, amely az angol szavak kezdőbetűiből áll össze. Ezek a betűk alkotják azt a kritériumrendszert, amely segít pontosan meghatározni céljainkat, létrehozni a szükséges fókuszt a munkához, valamint könnyebben meghatározni feladatainkat. A SMART módszer eredeti ötlete George T. Daran nevéhez fűződik. Daran célja az volt, hogy egyszerűen alkalmazható és könnyen megjegyezhető eszközt biztosítson a menedzserek számára a helyes célok meghatározásában és részletes kidolgozásukban. Annak ellenére, hogy számos szakirodalom foglalkozik ezzel a témával, sok vezető még mindig bizonytalan abban, hogyan lehetne hatékony célokat kitűzni. De mik ezek a kulcsfontosságú kritériumok?

S – Specifikus (specific)

Ahhoz, hogy a cél specifikus/konkrét legyen, ki kell jelölni azt, hogy kit érint az adott cél. Fontos, hogy miről van szó, milyen területre vonatkozik a cél, illetve mit szeretnénk elérni, és mit teszünk ennek érdekében.

M – Mérhető (measurable)

Nagyon fontos, hogy a cél mérhető legyen, így kaphatunk információt arról, hogy hol tartunk, sikerült-e már elérni. Itt érdemes mérőszámokról és százalékokról is megemlékezni, hiszen ez a mérhetőség alapja.

A – Elérhető (achievable)

Fontos, hogy ne az elérhetetlent hajszoljuk, és erről már az elején meggyőződjünk, hiszen ez adja majd a motiváció alapját. Nem meglepő módon a lottón nyerni például nem egy reálisan elérhető cél, feltéve, hogy nem vásároljuk meg az összes kombinációnak megfelelő szelvényszámot. Ezt az utat azonban senkinek sem ajánljuk a mai lottószisztémák szerint.

R – Releváns (relevant)

A célkitűzés akkor lesz jó, ha releváns. Fontos feltenni a kérdést:

  • Biztosan segíti -e, ha a cél megvalósul?
  • Van-e hozzáadott értéke a célnak?

T – Időhöz kötött (time-boxed)

A határidők betartása és betartatása nagyon fontos, de szokatlanul nehéz feladat. Az előttünk álló munka mennyiségét rendszerint alábecsüljük. Próbáljunk meg a tervezéskor egy tágabb (de nem túl tág!), tartható időintervallumot kijelölni. Murphy nyomán tudjuk, hogy ami közbejöhet, közbe is fog! Mindig kalkuláljunk csúszással!

 

A SMART modell lényege tehát az, hogy világos és pontos célokat tudjunk kitűzni, viszonylag rövid idő alatt, amire aztán stratégiát lehet építeni.

És ha már célkitűzések, közeleg az Újév, ami a kevésbé SMART jellegű célok, a fogadalmak kitűzésének az ideje. Az újévi fogadalmak eredetének története visszavezethető az ősi babiloni birodalomhoz, ahol több mint 4000 évvel ezelőtt, március közepén ünnepséget tartottak az új év tiszteletére. Ezen az eseményen, amely 12 napig tartott, az emberek ígéreteket tettek isteneiknek, ezek pedig az újévi fogadalmak korai formái lehetnek. Az európai történetírás szerint Julius Caesar játszott kulcsfontosságú szerepet a januári fogadalmak kialakulásában. Kr. e. 46-ban ő rendelte el, hogy január elseje legyen az új év első napja. A januári hónap a kétarcú isten, Janus nevéből ered, akinek Caesar tett fogadalmat az év kezdetén. Janusnak különleges jelentősége volt a rómaiak szemében, mivel hitték, hogy az istenség egyszerre tekint vissza az előző évbe és előre a jövőbe. A rómaiak áldozatokat mutattak be Janusnak, és különböző ígéretekkel kötelezték el magukat az új év kezdetén. Ezek az ígéretek képezhetik az újévi fogadalmak korai gyökereit.

Noha 2024-es adatok érthető okokból még nem állnak rendelkezésre, az idei évről tudunk nyilatkozni. Az amerikaiak 37%-a tervezte, hogy fogadalmat tesz 2023-ra. Különösen meglepő, hogy azok közül, akik fogadalmat tettek 87% elkötelezett amellett, hogy valóban megvalósítja a kitűzött célokat. Ez figyelemre méltó, mivel az elmúlt évek során hasonló típusú fogadalmak gyakran szerepeltek az emberek céljai között. A fogadalmat tevők több mint fele tervezte, hogy többet mozog 2023-ban. Közel ennyien voltak azok is, akik egészségesebb étkezést céloztak meg. Népszerű volt a plusz kilókkal kapcsolatos fogadalom is. Az első három hely hasonlóan alakult 2022-ben, de idén többen akarnak spórolni és takarékoskodni, ami minden bizonnyal a drágulás és a nehezedő gazdasági helyzet miatt van. 

Fogadalmakat tenni szép dolog, csak az a fránya február ne jönne el… Ha azonban tudatosabbak vagyunk és SMART célokat tűzünk ki, talán jobbak az esélyeink a sikerre.