Néhány kevésbé ismert ok anyanyelvünk megőrzésére

Magazin 2024.02.20. Gyenes Gréta
Február 21-én, szerdán ünnepeljük világszerte az anyanyelv nemzetközi napját. Manapság sokan döntenek úgy, hogy a középiskola után külföldön folytatják tanulmányaikat, vagy az egyetem után másik országban keresnek egy jól jövedelmező állást. Ennek következtében, sokan nem tudják napi szinten ápolni anyanyelvüket, sőt, ez egy idő után erőteljesen megkophat. Miért érdemes mégis megőriznünk anyanyelvünket, és vele együtt személyiségünk egy fontos részét, illetve miért érdemes gyermekeinknek is továbbadnunk anyanyelvünket?

 

Kevésbé ismert tény, hogy az anyanyelv megőrzésének vannak pszichológiailag előnyös hatásai. Számos tanulmány igazolt összefüggést az anyanyelv megtartása és a diákok pszichológiai jóléte között. Anyanyelvünk megőrzése támogatja a gyermekek szociális-érzelmi és identitásfejlődését, valamint növeli az önbecsülésüket. Ez főleg akkor releváns, ha a diák egy darabig anyaországában járt iskolába, majd egy hirtelen váltás következtében külföldön folytatja a tanulmányait. Ha anyanyelvüket használják az iskolában, csökken a nyelvi és kulturális sokk mértéke, amellyel szembesülnek, ennek eredményeként érvényesülve érzik magukat, és nagyobb eséllyel alakul ki bennük egy olyan érzés, hogy ők az új társadalomhoz tartoznak. 

Ezen túlmenően, mivel a kétnyelvű gyermekek képesek a két nyelv és identitás közötti váltásra a kontextusnak megfelelően, a mindkét kulturális rendszer erőforrásaihoz való hozzáférés révén kevesebb eséllyel fognak stressztől és szorongástól szenvedni. A kétnyelvűség javítja a tanulók kognitív képességeit is azáltal, hogy gazdagítja a gondolkodással és érveléssel kapcsolatos képességeiket. Ha egynél több nyelven is folyékonyan beszélnek, a gyerekek rugalmasabbá válnak a gondolkodásban, és a problémák megoldásában. Ez hozzájárul a gyerekek későbbi pozitív tanulmányi eredményeihez, mivel ezek a készségek létfontosságú szerepet játszanak a tananyag elsajátításának folyamatában. 

Szociális és kulturális téren is előnyös lehet anyanyelvünk megőrzése. A családtagok közötti beszélgetések a gyermekek kulturális növekedéséhez is hozzájárul, hiszen a kulturális és hagyományos értékek, valamint a családi ismeretek az anyanyelven keresztül kerülnek átadásra. Kutatások azt is kimutatták, hogy az erős nyelvi alapokra helyezett anyanyelv hozzájárul a második tanult nyelvben való nagyobb jártassághoz, mivel a fogalmi elemek, a metakognitív és metanyelvi stratégiák, a nyelvhasználat pragmatikai vonatkozásai, a konkrét nyelvi elemek és a fonológiai tudatosság mind átvihetőnek bizonyultak egyik nyelvből a másikba. Hiszen a szükséges írás-olvasási készségek leginkább a gyermekek anyanyelvének felépítése során alakulnak ki. Ezért a gyermekek a magas szintű anyanyelvtudásukkal megkönnyítik az újonnan tanult nyelvben való fejlődésüket. 

Számos tanulmány azt is kimutatta, hogy kapcsolat van az anyanyelv ismerete és a tanulmányi eredmények között. A tanulás olyan kulcsfontosságú folyamatai, mint a megismerés és a gondolkodás, akkor fejlődnek ki leghatékonyabban, amikor a gyerekek egynél több nyelvvel érintkeznek. A tudósok azt is kimutatták, hogy nincs közvetlen kapcsolat az angol nyelvű oktatásban eltöltött idő és a tanulók angol nyelvben nyújtott tanulmányi eredményei között, míg az anyanyelvben eltöltött idő és az angol tanulási eredmények között van összefüggés. Ez azt jelenti, hogy minél folyékonyabban beszélik a gyerekek anyanyelvüket, általánosságban annál jobb eredményeket érnek el az iskolában. A kétnyelvűség és a gyerekek magas tanulmányi teljesítménye közötti összefüggés azzal is magyarázható, hogy az anyanyelvi olvasás bővíti a világról szóló ismereteiket, általa a gyerekek új fogalmakat sajátíthatnak el. Egyszerűen fogalmazva, a gyerekeket az anyanyelvükön megszerzett információk segítik abban, hogy készen álljanak más nyelvek elsajátítására, így rövidebb ideig tarthat, amíg az új tartalmat megértik. 

Az anyanyelv megőrzésének a foglalkoztatáshoz kapcsolódó előnyei is vannak. Manapság egyre több olyan nemzetközi cég van, ahol több nyelv ismerete is követelmény. Ahhoz, hogy versenyképesebbek legyünk, több nyelven kell tudnunk kommunikálni. Kétnyelvűként egy személy több esélyt kaphat az elhelyezkedésre. Sőt, ahogy a társadalom egyre multikulturálisabbá válik, elengedhetetlen, hogy a gyerekek megtanulják, hogy tudnak jól működni különböző körülmények között. Ebből a szempontból a kétnyelvűség előnyös eszköz a gyermekek számára, mivel a rugalmasság és az alkalmazkodóképesség a különböző nyelvek tanulásával fejlődik. Ezek a tulajdonságok alapvetően fontosak ahhoz, hogy a gyerekek jól dolgozhassanak minden környezetben, amelyekre manapság a legtöbb vállalatnál szükség van. 

A felnőtteknek ki kell találniuk, hogy milyen módszereket érdemes alkalmazniuk arra, hogy megtartsák gyermekeik anyanyelvét, így megadhassák utódaiknak a lehetőséget arra, hogy birtokolják anyanyelvük megőrzésének minden pozitív hatását és következményét.